เสนอขายที่ดิน

คุณสามารถติดต่อเสนอขายที่ดินให้กับอรสิรินได้โดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ด้านขวามือ โดยสามารถตรวจสอบลักษณะที่ดินหรือทำเลที่อรสิรินสนใจได้จาก หัวข้อความสนใจด้านล่างนี้

ทำเลที่ อรสิริน สนใจ

  • โซนรอบเมืองขนาดตั้งแต่ 3 ไร่ขึ้นไป
  • โซนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ 15 ไร่ขึ้นไป
  • สันกำแพง แม่ริม หางดง ฯลฯ

แบบฟอร์มเสนอขายที่ดินกับ อรสิริน

เจ้าของที่ดินนายหน้า
ชื่อ*
นามสกุล*
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล์ *
อัพโหลดโฉนด/ระวาง *
กรุณาอัพโหลดไฟล์ รูปภาพที่ดิน, แผนที่, โฉนด ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 8 MB (ไฟล์ประเภท gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar)
เนื้อที่*

ประเภทการขาย*
ขายตามเนื้อที่จริงขายเหมา
รวมราคาเสนอขาย*

บาท/ไร่บาท/ตารางวา
ที่ดินที่ตั้ง*
ความสัมพันธ์กับเจ้าของที่ดิน