ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวอรสิริน

ORNSIRIN FAMILY

ข้อมูลผู้แนะนำ

เพิ่มเติมข้อมูลของเพื่อน (ผู้ถูกแนะนำ)

เงื่อนไขการรับสิทธิค่าแนะนำ

  1. ผู้แนะนำทั้งบุคคลทั่วไปและลูกบ้าน Ornsirin แนะนำลูกค้าใหม่มาจองซื้อหรือเป็นลูกค้าเก่าที่โอนกรรมสิทธิ์แล้วมาจองซื้อเพิ่ม
  2. ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผู้แนะนำ และจะได้รับค่าแนะนำหลังผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 30 วัน โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าค่าแนะนำ
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ผู้แนะนำจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนแนะนำลูกค้าใหม่มาจองซื้อ ทาง https://ornsirin.co.th/ornsirin-family/ หรือ

ครอบครัวที่ให้คุณได้มากกว่าความอบอุ่น

รับทันทีค่าแนะนำมูลค่าสูงสุด

100,000 บาท*

เพียงชวนเพื่อนหรือญาติ มาซื้อบ้านที่ร่วมโครงการ ร่วมเติมเต็มการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ และเริ่มต้นมิตรภาพใหม่ๆ กับเพื่อนบ้าน ทั้ง 17 โครงการ

รับทันทีค่าแนะนำมูลค่าสูงสุด

100,000 บาท*

เพียงชวนเพื่อนหรือญาติ มาซื้อบ้านที่ร่วมโครงการ ร่วมเติมเต็มการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ และเริ่มต้นมิตรภาพใหม่ๆ กับเพื่อนบ้าน ทั้ง 17 โครงการ

มูลค่าค่าแนะนำ

เมื่อซื้อโครงการ

– ราคา 1 – 1.99 ล้านบาท ได้รับค่าแนะนำ 10,000 บาท
– ราคา 2 – 2.99 ล้านบาท ได้รับค่าแนะนำ 20,000 บาท
– ราคา 3 – 3.99 ล้านบาท ได้รับค่าแนะนำ 30,000 บาท
– ราคา 4 – 4.99 ล้านบาท ได้รับค่าแนะนำ 40,000 บาท
– ราคา 5 – 5.99 ล้านบาท ได้รับค่าแนะนำ 50,000 บาท
– ราคา 6 – 6.99 ล้านบาท ได้รับค่าแนะนำ 60,000 บาท
– ราคา 7 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับค่าแนะนำ 100,000 บาท

– ห้อง Studio และ 1 Bedroom ได้รับค่าแนะนำ 30,000 บาท
– ห้อง 2 Bedroom ได้รับค่าแนะนำ 100,000 บาท

– ห้อง Studio และ 1 Bedroom ได้รับค่าแนะนำ 20,000 บาท
– ห้อง 2 Bedroom ได้รับค่าแนะนำ 40,000 บาท

– ห้อง Extra 1 Bedroom ได้รับค่าแนะนำ 15,000 บาท

– ห้อง 1 Bedroom ได้รับค่าแนะนำ 30,000 บาท

– ห้อง 2 Bedroom ได้รับค่าแนะนำ 50,000 บาท

– ห้อง Penthouse ได้รับค่าแนะนำ 100,000 บาท

– ห้อง Studio, 1 Bedroom, 1 Bedroom plus และ 1 Bedroom plus / Garden ได้รับค่าแนะนำ 30,000 บาท
– ห้อง 2 Bedroom plus ได้รับค่าแนะนำ 50,000 บาท
– ห้อง 3 Bedroom ได้รับค่าแนะนำ 80,000 บาท