Ornsirin Ville

共性中的个性

ดอนจั่น – เชียงใหม่

我们不跟风,因为我们引领潮流。

快来吧

联系电话 053-240-630

พื้นที่ใกล้เคียง

: บิ๊กซีดอนจั่น 3 กม.
: พรอมเมนาดา 1 กม.
: สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 10 กม.
: เซนทรัลเฟสติวัล 10 กม.
: สถานีขนส่งเชียงใหม่ อาเขต 7 กม.

THE CONTRAST OF HARMONY

ในความเหมือนจึงออกแบบความแตกต่างอย่างลงตัวที่สะท้อนรสนิยมของผู้อยู่อาศัยในความเหมือนกัน คือ การใช้งานของที่อยู่อาศัยและลักษณะของที่อยู่อาศัย คือ การ IDENTIFY ตัวตนของผู้อยู่อาศัย การเชื่อมโยง LINE & PLAIN จึงเกิด DYNAMIC ที่เชื่อมต่อบ้านแต่ละหลังให้เกิดองค์ประกอบที่บ่งบอกรสนิยมของผู้อยู่อาศัย

如果您不想错失良机就快注册吧!pic_ville

放飞自我

让生命充满想象力的空间设计,融合所有功能的完美设计,我们的设计品味,引领潮流!

独家定制

我们为您的完美生活独家定制 适当的空间设计 极致的生活享受 追求美的意义

pic_ville2

线条与平面的简单结合,创建一个连接每个房屋的动态几何图形,将极富古典韵味的气氛融入简单而有意义的生活中,呈现您的独特品味。

Ornsirin Ville

会议项目计划

我们不跟风,

因为我们引领潮流。

最佳位置

该地段靠近重要景点和百货大楼的最佳位置,开车仅需要 5 分钟

具有24小时的安全性

使用CCTV监控系统及保安系统。

停车

停车场地

สำนักงานนิติบุคคล

มั่งใจด้วยตัวแทนนิติบุคคล ที่คุณสามารถขอการสนับสนุนจากพวกเขาได้

Ornsirin Care

您可以通过在线系统联系保修。

เจ้าของโครงการและผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู้ดำเนินการ บริษัท อรสิริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0505560001428 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 79 ม.8 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  50220 กรรมการผู้จัดการ: นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ทุนจดทะเบียน 559,400,000.00 บาท ชำระเต็มจำนวน ที่ตั้งโครงการ อรสิริน วิลล์ ดอนจั่น: หมู่ที่7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โฉนดเลขที่ xxxxxxx เริ่มก่อสร้าง เดือน/ปี ? คาดว่าจะแล้วเสร็จq เดือน/ปี ?ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ xxxx ลงวันที่ ว/ด/ป พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน xxx วัน นับแต่ผู้จะซื้อชำระเงินครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา

*เนื้อหา รูปภาพ ภาพจำลอง รูปแบบบ้านและแบบอาคารในเอกสารนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น โดยรูปแบบบ้านและแบบอาคารจะเป็นไปตามรูปแบบแผนผังแนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขาย. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า