ความคืบหน้าโครงการ อรสิริน

คุณสามารถตรวจสอบโครงการต่างๆ ของอรสิรินว่ามีความคืบหน้าในการก่อสร้างอย่างไรบ้าง

อะไรซ์ คอนโด มหิดล

คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

ภาพรวม 0

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง

งานติดตั้งระบบ

สถาปัตยกรรม

0
0
0
สถานะล่าสุด

เมื่อวันที่ 03/07/63 การดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้า Arise Condo (เฟส 2) อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 08/05/63 การดำเนินการก่อสร้าง การติดตั้งระบบเสร็จสิ้น อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15/03/63 ภาพความคืบหน้าโครงการ โครงสร้างสระว่ายน้ำ อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15/02/63 ภาพความคืบหน้าการเริ่มทำโครงสร้างสระว่ายน้ำ อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15/01/63 ภาพความคืบหน้าการเริ่มทำโครงสร้างสระว่ายน้ำ อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15/12/62 ภาพความคืบหน้าการเริ่มทำโครงสร้างสระว่ายน้ำ อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15/11/62 ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างชั้นที่ 4 และ เฟส 2 อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15/10/62 ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างชั้นที่ 4 และ เฟส 2 อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15/09/62 ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างชั้นที่ 4 อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15/07/62 ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างชั้นที่ 4 อ่านเพิ่มเติม

เดอะเน็กซ์ เจ็ดยอด

คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

ภาพรวม 0

ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง

งานติดตั้งระบบ

0
0
สถานะล่าสุด

เมื่อวันที่ 07/06/63 ภาพความคืบหน้ากาดำเนินโครงการ อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 08/05/63 ภาพความคืบหน้ากาดำเนินโครงการ อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15/03/63 ภาพความคืบหน้างานลงเสาเข็มและงานฐานราก อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15/02/63 ภาพความคืบหน้างานลงเสาเข็มและงานฐานราก อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15/01/63 ภาพความคืบหน้างานลงเสาเข็มและงานฐานราก อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15/12/62 ภาพความคืบหน้างานลงเสาเข็มและงานฐานราก อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15/11/62 ภาพความคืบหน้าการลงเสาเข็ม อ่านเพิ่มเติม