การออกแบบหรือบิ้วอิน(Built-in) ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ

: สร้างความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

ต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ทั้งการเคลื่อนไหว การมองเห็น การได้ยิน เช่น ระหว่างทางเดินในจุดต่างๆ มีราวจับ กระเบื้อง หรือวัสดุที่ใช้ปูพื้นต้องไม่ลื่น มีระบบขอความช่วยเหลือหลายๆ จุด เช่นในห้องน้ำ และในห้องนอน.

: ใช้งานสะดวก ต้องสามารถเข้าถึงง่าย

ในส่วนต่างๆ ของบ้านต้องทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ ของใช้ต่างๆได้อย่างสะดวก เช่น ความสูงของตู้เก็บของ และสวิทซ์ไฟที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือผู้ใช้รถเข็น รวมถึงใช้โทนสีสว่าง ติดไฟให้มองเห็นทั่วห้องได้ชัดเจน ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับต้องมีทางลาดสำหรับรถเข็น เป็นต้น

: มีสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงกระตุ้น

ต้องมีการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความน่าสนใจ มีการเลือกใช้สีที่เหมาะสม ประกอบกับการใช้ความสว่างที่พอดี และชัดเจน รวมถึงควรมีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่ผู้สูงอายุสามารถมีปฎิสัมพันธ์กับผู้คนและชุมชนได้

: ต้องดูแลรักษาได้ง่าย

ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุควรต้องดูแลรักษาง่าย มีขนาดไม่ใหญ่มาก อากาศถ่ายเทได้สะดวกสบาย ทั้งความร้อน และความชื้น หรืออาจติดตั้งระบบการระบายอากาศที่ดีภายในบ้านเพิ่มได้อีกด้วย

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2nnsSaV