อัปเดต : ความคืบหน้าโครงการ arise condo 15/12/62

โครงการก่อสร้าง Arise Condo
ข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2562
รายละเอียด

ภาพงานการก่อสร้างและวางระบบ

โครงการได้ดำเนินการมาจนถึงขั้นตอน การเริ่มทำโครงสร้างสระว่ายน้ำ