อัปเดต : ความคืบหน้าโครงการ arise condo 15/10/62

โครงการก่อสร้าง Arise Condo
ข้อมูลล่าสุด : 15 ตุลาคม 2562
รายละเอียด

ภาพงานการก่อสร้างและวางระบบ

โครงการได้ดำเนินการมาจนถึงขั้นตอนเก็บรายละเอียดในชั้นที่ 4 และ 5 และดำเนินการในส่วนของเฟส 2

ชั้น 4 และ 5 และต