อัปเดต : ความคืบหน้าโครงการ arise condo 15/07/62

โครงการก่อสร้าง Arise Condo
ข้อมูลล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด

ภาพงานการก่อสร้างและวางระบบ

โครงการได้ดำเนินการมาจนถึงขั้นในการสร้างชั้นที่ 4