Ornsirin Story

LIVING PERFECT SENSATION ORNSIRIN GROUP

กว่า 13 ปีที่อรสิรินมุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด “ ความสมบูรณ์แบบแห่งการอยู่อาศัย ” เราไม่เคยหยุดพัฒนาที่จะสร้างสรรค์ที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นอย่างไรให้อรสิรินได้เป็นหนึ่งในก้าวแห่งความสำเร็จของคุณ !

15
TOTAL YEAR

YEAR

25
TOTAL PROJECTS

PROJECTS

3,871
TOTAL UNITS

UNITS

12,300
Project value

Million Bath

ความสมบูรณ์แบบแห่งการอยู่อาศัย

ประวัติโครงการอรสิริน

ปี 2549
เริ่มต้นโครงการ อรสิริน 1 จากการเข้าซื้อกิจการต่อจากเจ้าของเดิม มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย และสามารถปิดการขายโครงการภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี

 

ปี 2550
เป็นช่วงที่อสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก บริษัทได้เริ่มขยายกิจการเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ คือ โครงการอรสิริน 2

 

ปี 2553
เปิดโครงการใหม่รวม 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบ้านอรสิริน 3 ,บ้านอรสิริน 4 , บ้านอรสิริน 5 โครงการอรสิรินทาวน์โฮม 1 และโครงการคอนโดมิเนียม The Next 2

 

ปี 2555
บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท เพื่อเป็นการระดมทุนในการขยายโครงการในเชียงใหม่ ทำให้ทั้งกลุ่มบริษัทและในเครือ มีทุนจดทะเบียนรวมกันกว่า 700 ล้านบาท เปิดโครงการใหม่รวม 6 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบ้านเดี่ยวอรสิริน 6 , โครงการอาคารเพื่อการพาณิชย์ บิสสิเนสเซ็นเตอร์ 1 และ 2 ,บิสสิเนสเซ็นเตอร์เชียงขาง , โครงการคอนโดมิเนียม The Next 1 และ The Next 3

 

ปี 2556
เปิดโครงการรวม 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบ้านเดี่ยวอรสิริน 11 และ อรสิริน 14, โครงการอาคารเพื่อการพาณิชย์ บิสสิเนสเซ็นต์เตอร์ 4 , 4.1 (ในโครงการอรสิริน 6) และบิสสิเนสเซ็นเตอร์ 5 (ในโครงการอรสิริน 14) วันที่ 14 ก.พ. 56 เปิดตัวโครงการห้องชุดสุดหรูบนถนนช้างคลานภายใต้ชื่อThe Astra อัญมณีแห่งเชียงใหม่ ในเครือบริษัท นอร์ทโฮม จำกัด รวมโครงการที่เปิดแล้วทั้งหมด 18 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 8,600 ล้านบาท

 

ปี 2557
กลุ่มบริษัทได้ปรับโครงสร้างและการบริหารงานภายในเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตและรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ผู้บริหารมืออาชีพจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลากหลายท่านมาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทเพื่อผลักดันความเป็นมาตรฐานสากลและการขยายฐานรายได้ในอนาคต เพิ่มคุณภาพโดยการเตรียมเข้าสู่ระบบ ISO ของงานก่อสร้างและงานที่เกี่ยวเนื่องกันวิสัยทัศน์เเละพันธกิจวิสัยทัศน์ดำเนินการภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจและความสุขในการอยู่อาศัยให้แก่ลูกค้า ประกอบไปด้วยรูปแบบ ทำเลที่ตั้ง คุณภาพของสินค้าและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพในระดับแนวหน้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

ปี 2558
ได้ก่อตั้ง บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มบริษัทย่อย ( บริษัท นอร์ทโฮมจำกัด, บริษัท อรสิรินกรุ๊ป จำกัด, บริษัท อรสิริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท นอร์ทโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์ให้เป็นมาตาฐานสากลโดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือ

 

ปี 2559
เปิดขายโครงการใหม่ คือโครงการ Urban Myx ซึ่งเป็นโครงการอาคารเพื่อการพาณิชย์ และอยู่อาศัย ภายใต้ชื่อบริษัท อรสิริน กรุ๊ป จำกัด รวมโครงการที่เปิดแล้วทั้งหมด 19 โครงการ

 

ปี 2560
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ควบรวมนำบริษัทในเครือจำนวน 5 บริษัทที่สร้างโครงการบ้านและอาคารพาณิชย์ รวมเป็น บริษัท อรสิริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำกัด ภายใต้การบริหารงานของบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัดเพื่อเตรียมเข้าสู่การจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน

 

ปี 2561
ภายใต้การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการขยายโครงการเพิ่มอีก 3 โครงการ คือ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและคอนโด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยในทุกๆด้าน

 

ปี 2562
ขยายโครงการเพิ่มเติมโดย ได้เปิดตัวบ้านเดี่ยวแบรนด์ใหม่ของบริษัทเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ คือโครงการบีลีฟ วงแหวน-สันกำแพง ซึ่งคำว่า บีลีฟ หมายถึง ความเชื่อ เชื่อมั่นในคุณภาพของอรสิรินเพราะเราตั้งใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้คนเชียงใหม่ และพัฒนาคอนโดมิเนียมภายใต้ชื่อ เดอะเน็กซ์ เจ็ดยอด ในสไตล์ Minimal Art Deco

 

ปี 2563
ในเดือนกุมภาพันธ์ อรสิรินได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมหรูบนถนนช้างคลาน ชื่อ “Astra Sky River” ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 2,300 ล้านบาท

มุ่งมั่นพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง เน้นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีที่สุดในทุก ๆ ระดับ ทั้งด้านราคา ทำเลที่ดีมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยเอาใจใส่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยมุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างความรู้ และทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากร เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการที่ดี