อัปเดต : ความคืบหน้าโครงการ อรสิริน วิลล์ 15/07/62

โครงการก่อสร้าง อรสิริน วิลล์
ข้อมูลล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด

ภาพแสดงโครงการก่อสร้างเฟสที่ 3 และ 4