สำนักงานใหญ่ กลุ่มอรสิริน
79 หมู่ 8 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร: 053-333666
E-Mail: ornsiringroup@ornsirin.co.th

 

อรสิริน 5
352 หมู่ 3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50210
โทร1. 053-963-535
โทร2. 053-352-662
อีเมล์: ornsiringroup@ornsirin.co.th

 

อรสิริน 6
79 หมู่ 8 8 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 053-333-666
อีเมล์: ornsiringroup@ornsirin.co.th

 

อรสิริน 11
188 หมู่ 12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
สำนักงานขาย โทร. 053-352-662
อีเมล์: ornsiringroup@ornsirin.co.th

 

อรสิริน 14
298 หมู่ 5 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50200
สำนักงานขาย โทร. 053-350-419
อีเมล์: ornsiringroup@ornsirin.co.th
อรสิริน 7 ทาวน์โฮม
79 หมู่ 8 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
สำนักงานขาย โทร. 053-333-666
อีเมล์: ornsiringroup@ornsirin.co.th

 

อาคารพาณิชย์ รวมโชค
82 หมู่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร: 053-333666
Fax: 053-241-100
E-Mail: ornsiringroup@ornsirin.co.th

 

อาคารพาณิชย์ ท่ารั้ว
118 หมู่ 7 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร 1: 053-011782
โทร 2: 053-333666
E-Mail: ornsiringroup@ornsirin.co.th

 

อาคารพาณิชย์ เชียงขาง
185/12 หมู่ 7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โทร : 053-333666
E-Mail: ornsiringroup@ornsirin.co.th

 

อาคารพาณิชย์ อรสิริน 14
298 หมู่ 5 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทร 1: 053-350419
โทร 2: 053-333666
E-Mail: ornsiringroup@ornsirin.co.th

ติดต่อเรา

* กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์
ชื่อของคุณ (ต้องการ)
อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)
เบอร์โทรศัพท์
หัวข้อ
ข้อความของคุณ