เกี่ยวกับเรา

ประวัติโครงการอรสิริน

LIVING PERFECT SENSATION ORNSIRIN GROUP ความสมบูรณ์แบบแห่งการอยู่อาศัย

 

1
ประวัติโครงการ
ปี 2549
เริ่มต้นโครงการ อรสิริน 1 จากการเข้าซื้อกิจการต่อจากเจ้าของเดิม มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย และสามารถปิดการขายโครงการภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี

 

ปี 2550 เป็นช่วงที่อสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก บริษัทได้เริ่มขยายกิจการเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ คือ โครงการอรสิริน 2

 

ปี 2553 เปิดโครงการใหม่รวม 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบ้านอรสิริน 3 ,บ้านอรสิริน 4 , บ้านอรสิริน 5 โครงการอรสิรินทาวน์โฮม 1 และโครงการคอนโดมิเนียม The Next 2

 

ปี 2555 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท เพื่อเป็นการระดมทุนในการขยายโครงการในเชียงใหม่ ทำให้ทั้งกลุ่มบริษัทและในเครือ มีทุนจดทะเบียนรวมกันกว่า 700 ล้านบาท เปิดโครงการใหม่รวม 6 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบ้านเดี่ยวอรสิริน 6 , โครงการอาคารเพื่อการพาณิชย์ บิสสิเนสเซ็นเตอร์ 1 และ 2 ,บิสสิเนสเซ็นเตอร์เชียงขาง , โครงการคอนโดมิเนียม The Next 1 และ The Next 3

 

ปี 2556 เปิดโครงการรวม 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบ้านเดี่ยวอรสิริน 11 และ อรสิริน 14, โครงการอาคารเพื่อการพาณิชย์ บิสสิเนสเซ็นต์เตอร์ 4 , 4.1 (ในโครงการอรสิริน 6) และบิสสิเนสเซ็นเตอร์ 5 (ในโครงการอรสิริน 14) วันที่ 14 ก.พ. 56 เปิดตัวโครงการห้องชุดสุดหรูบนถนนช้างคลานภายใต้ชื่อThe Astra อัญมณีแห่งเชียงใหม่ ในเครือบริษัท นอร์ทโฮม จำกัด รวมโครงการที่เปิดแล้วทั้งหมด 18 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 8,600 ล้านบาท

 

ปี 2557 กลุ่มบริษัทได้ปรับโครงสร้างและการบริหารงานภายในเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตและรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ผู้บริหารมืออาชีพจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลากหลายท่านมาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทเพื่อผลักดันความเป็นมาตรฐานสากลและการขยายฐานรายได้ในอนาคต เพิ่มคุณภาพโดยการเตรียมเข้าสู่ระบบ ISO ของงานก่อสร้างและงานที่เกี่ยวเนื่องกันวิสัยทัศน์เเละพันธกิจวิสัยทัศน์ดำเนินการภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจและความสุขในการอยู่อาศัยให้แก่ลูกค้า ประกอบไปด้วยรูปแบบ ทำเลที่ตั้ง คุณภาพของสินค้าและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพในระดับแนวหน้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
2
พันธกิจ
มุ่งมั่นพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง เน้นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีที่สุดในทุก ๆ ระดับ ทั้งด้านราคา ทำเลที่ดีมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยเอาใจใส่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยมุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างความรู้ และทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากร เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการที่ดี